STRONA GŁÓWNA

Strona internetowa poświęcona technice interferometrii naziemnej - wykorzystywanej do badania drgań konstrukcji budowlanych (mosty, wieże, kominy) oraz monitorngu stoków (wulkany, lawiny) i przemieszczeń osuwisk.Radary interferencyjne - pierwsze na świecie urządzenia do zdalnego i bezinwazyjnego badania drgań budowli oraz przemieszczeń osuwisk, wykorzystujące technologię interferometrii naziemnej. Ta innowacyjna technika pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników (poniżej mm), zarówno w badaniach dynamicznych jak i statycznych, bez konieczności dostępu do badanego obiektu, oszczędzając czas i koszty oraz zachowując bezpieczeństwo operatora.